75 jaar vrijheid- Mag de overheid ons dwingen om ons en onze kinderen te laten vaccineren?

5 May 2020

“Niet wegkijken
Niet goedpraten
Niet uitwissen
Niet apart zetten
Niet normaal maken wat niet normaal is.

 

En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.”

De speech van Koning Willem Alexander heeft mij geraakt.

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

“Iedereen is de baas over zijn eigen lichaam. De overheid mag niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Ook mag niemand je medicijnen geven, als je dat niet wilt.”
Dit staat in de Nederlandse grondwet. Dit staat er om onze vrijheid te beschermen. Deze vrijheid vinden wij normaal. En dit moet ook normaal zijn en normaal blijven.

Door de coronacrisis is het thema over verplichte inenting weer heel actueel.
Steeds meer mensen kiezer ervoor om hun kinderen niet of niet volgens het Rijksvaccinatieprogramma te laten vaccineren. De vaccinatiegraad ligt nu ruim onder de beoogde 95%.
Daarom wil het kabinet vaccinatie graag verplicht maken.

Maar dat mag niet volgens de grondwet. In de Nederlandse grondwet staat: “Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, welke medische handelen worden verricht en welke medicijnen worden ingenomen.”
Omdat het niet zomaar mogelijk is om mensen te dwingen zich in te laten enten overweegt staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid een ‘uiterste maatregel’ om ouders toch te dwingen om hun kinderen te laten vaccineren.
De VVD wil dat ouders die hun kinderen niet laten vaccineren financieel worden gestraft, melden onder meer de Volkskrant en NOS-Journaal.
VVD-Kamerlid Hayke Veldman stelt voor vaccinatieweigeraars te korten op hun kindgebonden toeslagen. Daarnaast onderzoekt hij de mogelijkheid om scholen en kinderdagverblijven te verplichten om niet ingeënte kinderen te weigeren. Ook D66, PvdA, SP, GroenLinks en de CDA ondersteunen dit voorstel.

Maar een wet waarbij scholen verplicht worden om niet gevaccineerde kinderen te weigeren kan ook niet zomaar vanwege de leerplicht.

Maar nu is het kabinet bezig met een noodwet die de vrijheden van burgers door Covid-19 kan inperken. Als een noodwet van kracht is mag van de grondwet afgeweken worden. Dan mogen mensen onder ander gedwongen worden om zich te laten vaccineren.

Kinderen uitsluiten van school of kinderdagverblijven, waardoor de ouders niet meer kunnen werken, dat mag niet.
Mensen uitsluiten uit de maatschappij om wie zij zijn, om wat zij denken of voelen, dat mag niet. Dat mag niet volgens onze grondwet. Iedereen moet over zijn eigen lichaam mogen bepalen, ongeacht welke mening je hebt over vaccinatie. Niemand mag deze vrijheid schenden.

Maar er zijn dus genoeg mensen die vinden dat dat wel mag.
Er zijn genoeg mensen die vinden dat ouders die hun kinderen niet in laten enten onverantwoordelijk, egoïstisch, dom en een gevaar voor de maatschappij zijn en dat de veiligheid van iedereen het rechtvaardigt om mensen te mogen dwingen hun kinderen in te laten enten.

Uit de statistieken blijkt dat het grootse gedeelte van de ouders die hun kinderen niet of niet volgens het Rijksvaccinatieprogramma in laten enten hoogopgeleide ouders zijn, mensen waarvan je uit kunt gaan dat zij zich juist heel uitgebreid informeren voordat zij besluiten of en hoe zij hun kinderen laten vaccineren.

Een professor van het LUMC heeft tegen mij gezegd: Er bestaat geen medicijn zonder risico. Dat geldt ook voor vaccins. Vaccineren is niet veilig. Dat kan niemand beloven. Door iedere vaccinatie loop je onder ander een klein risico om een hersenvliesontsteking te krijgen.

In onderstaand rapport staan getallen van bijvoorbeeld 490 000 kinderen in India die tussen 2000 en 2027 verlamd zijn door polioinentingen. In Afrika zijn 151 kinderen aan een malariavaccin overleden. En nog veel meer schijnende getallen. Deze vaccins zijn inmiddels uit de vaccinatieprogramma’s van de WHO gehaald. Maar ook ieder nieuw vaccin is niet zonder risico.
Gates’ Globalist Vaccine Agenda: A Win-Win for Pharma and Mandatory Vaccination

Nu zullen veel mensen zeggen dat dit niet waar is, dat het conspiratie-theorieën zijn.
Daarom wil ik iets uit vertellen wat ik zelf meegemaakt heb.
Mijn dochter is in 2000 geboren. Ik ben met de inentingen begonnen toen mijn dochter 1 jaar was. In 2001 was er veel ophef over het kinkhoestvaccin. Het zou niet veilig zijn geweest. Kinderen kregen kinkhoest door het vaccin. En kinderen liepen blijvende schade op. Ik heb geprobeerd me goed te informeren bij het RIVM, Nederlands Vereniging Kritisch Prikken en mijn huisarts. Dat heb ik voor iedere inenting gedaan.
Ik heb toen besloten mijn dochter niet tegen kinkhoest in te laten enten. Toen ik bij het consultatiebureau zei dat ik alleen de DTP inenting wilde laten doen zeiden de medewerksters dat dat niet kon, dat zij alleen de combinatie inenting DKTP hadden. Toen zei ik dat ik de inenting dan door mijn huisarts zou laten doen omdat zij wel alleen de DTP kon doen, werd mij door de medewerksters op het consultatiebureau verteld dat het kinkhoestvaccin volledig veilig was en dat ik onverantwoordelijk was en dat ik een slechte moeder was. Ik kreeg een folder mee naar huis en werd geacht een week later terug te komen met mijn dochter om haar alsnog tegen kinkhoest in te laten enten. Natuurlijk heb ik dat niet gedaan.

Mijn zoon werd 4 ½ jaar later geboren. Toen ik met hem naar hetzelfde consultatiebureau ging en ik wederom zei dat ik alleen de DTP inenting wilde doen zeiden de medewerksters: “Mevrouw, waarom wilt u niet tegen kinkhoest inenten? Wij hebben een nieuw vaccin. Het oude vaccin was niet veilig. Maar dat vaccin is uit het programma. Het nieuwe vaccin kunt u gerust laten prikken.”

Toen zei ik: “Misschien kunnen jullie mij niet meer herinneren. 4 ½ jaar geleden zat ik hier met mijn dochter. Toen hebben jullie mij uitgemaakt voor een slechte, onverantwoordelijke moeder omdat ik dit onveilige vaccin niet in mijn kind wilde laten spuiten. 4 ½ jaar geleden hebben jullie tegen mij gezegd dat dit vaccin veilig was. Nu geven jullie toe dat dit vaccin gevaarlijk was. Dat wisten jullie toen ook. Het stond in alle media. Jullie hebben mij destijds opzettelijk belogen. Hoe is dat mogelijk?”

Er viel een pijnlijke stilte, waarna de vrouwen tegen mij zeiden: “ Dit was het beleid van de overheid. Wij wisten dat het vaccin onveilig was en dat kinderen het risico liepen om ziek te worden of erger. Maar het duurde nog een hele tijd voordat het nieuwe vaccin beschikbaar was. De overheid was bang dat als ouders het risico van het onveilige vaccin niet wilden nemen er dan een kinkhoest-uitbraak zou kunnen komen. Dat was een afweging. Daarom was het beleid dat de consultatiebureaus ouders moesten vertellen dat dit oude vaccin ongevaarlijk was.

Ik ben van mening dat de consultatiebureaus en de GGD verplicht zouden moeten zijn om ouders eerlijk over alle risico’s te informeren (niet alleen over de rode plekjes van de insteek en het grieperige gevoel, ook over de mogelijke ernstige blijvende gevolgen.) Dat zou wel tot gevolg hebben dat veel ouders kritischere beslissingen over vaccinaties zouden maken. En dan wordt de vaccinatiegraad van 95% niet meer gehaald. Maar het zijn de ouders die de beslissing moeten maken over het welzijn over hun kind en over het maatschappelijke belang. En dat kunnen zij alleen maar als zij toegang hebben tot alle informatie, ook over de risico’s van de vaccinaties.

Nu moet er zo snel mogelijk een vaccin tegen covid-19 komen dat ons uit de lockdown kan halen. Maar snel en veilig kan niet samen. Het ontwikkelen van een vaccin duurt vaak meerdere jaren. Er komt straks een nieuw vaccin wat niet getest kan zijn op lange termijnschade.
Mensen die zich dan niet in willen laten enten zullen weer neergezet worden als onverantwoordelijk, dom en egoistisch. Of erger nog, die mensen worden wellicht gestraft of uitgesloten uit de maatschappij.

De keuze voor wel of niet vaccineren moet bij de ouders en ieder mens liggen en niet bij de overheid.
En niemand mag buitengesloten of gestraft worden voor de keuze die zij/hij hierin maakt.

Informatie over de veiligheid van vaccinatie:

Twee dagen nadat de zoon van Frank Ruesink ingeënt werd kwam zijn zoontje ziek in ziekenhuis terecht. Frank Ruesink heeft aan Klaas Dijkhoff,fractievoorzitter van de VVD gevraagd of hij hem twee bewijzen kan leveren:
“Geef me het onderzoek dat bewijst dat de stoffen die in het BMR vaccin zitten veilig zijn.
Geef me het onderzoek dat aantoont dat de vaccinatiegraad van 95 % klopt.”
In dit gesprek praat Frank Ruesink met Minister van Volksgezondheid Bruno Bruins Gesprek Minister van Volksgezondheid Bruno Bruins & Frank Ruesink

Voor mensen die graag hele duidelijke informatie over de veiligheid van vaccinaties willen , hier een debat tussen
Désirée Rӧver (onderzoeksjournalist, radio-host, auteur en vaccinatie-expert),
Door Frankema (gezondheidsprofessional en vaccinatie-expert),
Dr Hans Moolenburgh (arts en auteur heeft de ontwikkelingen van het vaccinatiebeleid vanaf het begin meegemaakt en zorgde er tevens voor dat er geen fluoride in ons drinkwater terecht is gekomen!) en
John Consemulder (neuropsycholoog, auteur, spreker en Tv-producent) HSM TV dialoog ‘De Waarheid over Vaccinaties’

Foto: ANP Robin Utrecht